165100 Voorzieningen voor niet opgenomen vakantiedagen

ESR-classificatie:

0299 niet te mappen naar ESR

 

Sommige voorzieningen kunnen toch leiden tot een ESR-matige aanrekening en worden beschouwd als uitzonderingen:

  1. Uitzondering voorziening niet opgenomen vakantiedagen.