140100 Overgedragen winst – DAB’s

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: