163000 Voorzieningen voor milieuverplichtingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: