168700 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: