160000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: