168100 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: