123000 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: