141000 Overgedragen verlies (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: