340000 Handelsgoederen – Aanschaffingswaarde

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: