329000 Goederen in bewerking – Geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: