371000 Bestellingen in uitvoering – Toegerekende winst

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: