751 Opbrengsten uit vlottende activa

Algemeen

Toepassingsgebieden: