740200 Investeringstoelagen en -subsidies van de Vlaamse consolidatiekring

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De rekening 740200 Investeringstoelagen en -subsidies van de Vlaamse consolidatiekring bevat de investeringstoelagen en -subsidies afkomstig van de Vlaamse consolidatiekring waar ook kosten mee gefinancierd worden. Bij het boeken van investeringstoelagen werden voorheen 2 verschillende boekingsmethodes gebruikt (zie Bijkomende informatie).

Om deze opbrengstrekening af te zonderen van de werking en de andere toelagen en –subsidies is de economische rekening 740200 opgezet.
De nieuwe boekingsmethode vind je bij Boekingen en is voor iedereen van toepassing.

 

Toepassingsgebieden:

Onderstaande boekingsmethodes zijn ter info en niet meer van toepassing!

1. Standaardboeking

ER

Dt

Ct

413xxx

X

150xxx

X

Afboeking van de ER 151xxx aan de 753100.

2. Alternatieve boeking

ER

Dt

Ct

413xxx

X

73xxxx

X

Sommige instellingen boekten rechtstreeks op ER 73xxxx omdat er met die investeringstoelagen ook kosten werden gefinancierd.

ER

Dt

Ct

ESR

73xxxx

X

66.xx

150xxx

X

66.xx

De opbrengst werd pas overgeboekt naar de ER 150xxx als er vaste activa mee werd gefinancierd.

 

1. Boeking ontvangst investeringstoelage :

ER

Dt

Ct

ESR

Opmerking

413000

1.000.000

02.99

(of 413001)

(1.000.000)

02.99

A

740200

1.000.000

66.xx

B

 

*A : Deze rekening wordt enkel gebruikt als de boeking gebeurt via grootboek.
*B : Mogelijkheden  : 66.11, 66.31, 66.41, 66.51, 66.61, 66.71 (investeringstoelagen komen enkel van de Vlaamse consolidatiekring)

2. Boeking aankopen vast actief binnen het dienstjaar :

ER

Dt

Ct

ESR

Opmerking

260000

400.000

74.40

C – D

440000

400.000

02.99

 

*C : In voorbeeld de ESR-code voor overig materieel
*D : Meerdere aankopen van vast actief mogelijk in de loop van het jaar

3. Overboeking van de opbrengstenrekening naar de kapitaalsubsidies voor de in het dienstjaar opgenomen vast actief :

ER

Dt

Ct

ESR

Opmerking

740200

400.000

66.xx

Zie *B

150000

400.000

66.xx

Zie *B

 

4. Boeking van de jaarlijkse afschrijvingen op het vast actief :

ER

Dt

Ct

ESR

Opmerking

630500

100.000

02.99

260009

100.000

02.99

 

5. Boeking van de jaarlijkse verrekening van kapitaalsubsidies naar rato van de afschrijvingen op het vast actief :

ER

Dt

Ct

ESR

Opmerking

151000

100.000

02.99

E

753100

100.000

02.99

 

*E : Veronderstelling actief 100 % gefinancierd met kapitaalsubsidies