749000 Tweedehands verkopen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 749000 Tweedehands verkopen omvat de opbrengsten die verkregen worden uit de verkoop van tweedehands goederen, met uitzondering van vaste activa.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

 

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000

Diverse vorderingen

X

749000

Tweedehands verkopen

X

 

Ingesloten:
  • Verkoop van (kantoor)materieel, laptops en oud meubilair die nooit in de boekhouding opgenomen zijn geweest als vaste activa
  • Verkoop van oud papier
Uitgesloten:
  • Verkoop van vaste activa