744900 Andere recuperaties in kader van het personeelsbeleid

Algemeen
Boeking(en)

De rekening 744900 Andere recuperaties in het kader van het personeelsbeleid omvat alle recuperaties inzake personeelsbeleid met uitzondering van de recuperaties in het kader van gedetacheerd personeel (744100) en arbeidsongeval (744200).

 

ESR-classificatie:

 

Toepassingsgebieden:

  • Vlaamse Gemeenschap
  • Rechtspersonen

 

ER              ER omschrijving Dt Ct
416200 Vorderingen op personeel   X
744900 Andere recuperaties inzake personeelsbeleid X