78 Onttrekking aan de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen

Algemeen

Toepassingsgebieden: