747000 Verhuur van onroerende goederen

Algemeen
Boeking(enà
Voorbeeld(en)

De economische rekening 747000 Verhuur van onroerende goederen omvat de vergoedingen die ontvangen worden voor het verhuren van onroerende goederen, bv. terreinen en gebouwen.

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000 Diverse vorderingen

X

747000 Verhuur van onroerende goederen

X

 

Ingesloten:
  • Verhuur van onroerende goederen
Uitgesloten:
  • Verhuur vergaderzalen (700000)
  • Verhuur van roerende goederen, bv. installaties, machines, materieel, … (747100)
  • Vergoedingen ontvangen voor verleende concessies (746000)