742000 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 742000 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen omvat de meerwaarden verwezenlijkt bij de realisatie van handelsvorderingen indien bij de definitieve vereffening van de vordering het ontvangen bedrag groter is dan de boekwaarde van de vordering.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving Dt Ct
550XXX Bankrekeningen

X

400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar

X

407000 Dubieuze handelsvorderingen

X

742000 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen

X

 

Uitgesloten:
  • Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa (752000)
  • Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (741000)
  • Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa – uitzonderlijk karakter (763000)
  • Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste activa – uitzonderlijk karakter (763100)