794 Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Algemeen
Boeking(en

Toepassingsgebieden: