752000 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: