760000 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: