745400 Andere schadevergoedingen van derden

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 745400 Andere schadevergoedingen van derden omvat de schadegevallen die niet onder de andere economische rekeningen kunnen teruggevonden worden.

ESR-classificatie:

 

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving Dt Ct
416000 Diverse vorderingen X
745400 Andere schadevergoedingen van derden X
Ingesloten:
 • Terugvordering toegebrachte schade aan bv. elektronische enkelbanden
 • Verlies van eigendommen van de organisatie
 • Recuperaties in het kader van fraude
Uitgesloten:
 • Administratieve en andere boetes (745000)
 • Schadeloosstelling voor verzekerde schade vanwege verzekeringsmaatschappijen (745100)
 • Rechtsplegingsvergoeding (745200)
 • Terugvordering kosten die gepaard gaan met de inning van belastingen e.d. (745300)
 • (Terug)vorderingen van creditnota’s, dubbele betalingen, PWB (onderwijs), … (745900)
 • Recuperatie kosten bij inbeslagname van dieren (745900)
 • Schadevergoeding voor verbreking huurovereenkomst (747200)
 • Verwijlintresten (751000)