743 Belastingen, retributies, heffingen, taksen, vergoedingen en andere

Algemeen

Toepassingsgebieden: