761000 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: