24 Huurgelden van gronden

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 24
Naam: Huurgelden van gronden

Onder de economische codes 24.10 (betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector) of 24.20 (betalingen binnen de overheidssector) wordt de huur geboekt die betaald wordt voor gronden.

  • huurgelden voor gronden;
  • huurgelden te betalen aan eigenaars van rivieren en watervlakten om het recht te krijgen deze te gebruiken voor recreatieve en andere doeleinden, waaronder de visvangst.