8 Kredietverleningen; deelnemingen; andere financiële producten en voorschotten

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 8
Naam: Kredietverleningen; deelnemingen; andere financiële producten en voorschotten

Deze hoofdgroep omvat de diverse vormen van kapitaalverstrekkingen door de overheid aan andere sectoren, met uitsluiting van de kapitaaloverdrachten.

Ook de aankopen van aandelen en obligaties zijn hieronder begrepen. Al deze verrichtingen worden opgenomen tegen aankoopprijs.

Voor het onderscheid tussen kapitaaloverdrachten en kredietverleningen en deelnemingen, zie commentaar bij de hoofdgroep 5.

De hoofdgroep 8 omvat ook de nieuwe facultatieve economische codes aangemaakt voor het boeken van de voorschotten.

De voorschotten die klaarblijkelijk niet zullen worden terugbetaald, moeten niet worden geklasseerd als kredietverlening maar als overdracht (hoofdgroep 5).