3540 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Algemeen

ESR-code: 35.40
Naam: Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Onder de economische code 35.40 boekt men inkomensoverdrachten aan andere internationale instellingen dan de Europese Unie: het IMF, de UNO, de NATO, de OESO, enz.