854 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 85.4
Naam: Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Onder de economische code 85.40 boekt men de kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs.