7290 Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 72.90
Naam: Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer

Werken in eigen beheer komen overeen met vaste activa die de instelling voor zichzelf aanmaakt. Haar personeel voert deze werkzaamheden uit met materiaal dat zij aankoopt. Deze vaste activa worden geboekt (code 19) door hun productiekosten op te tellen; deze worden steeds geboekt als uitgaven en komen overeen met de personeelskosten (code 11), plus de kostprijs van de grondstoffen en de andere productiekosten (code 12), met uitsluiting van de financiële kosten.

Voor werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer wordt als tegenboeking een investering in de activa geboekt onder code 72.90.

Bijv.: het personeel van de vennootschap bouwt een niet-residentieel gebouw.

Er is geen enkele verplichting om deze codes te gebruiken. Enkel instellingen die dergelijke verrichtingen in hun jaarrekening boeken, moeten deze ESR-codes gebruiken.