5122 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Algemeen

ESR-code: 51.22
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven