8412 Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (overheden)

Algemeen

ESR-code: 84.12
Naam: Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (overheden)