1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 1
Naam: Lopende uitgaven voor goederen en diensten

  • 11: lonen en sociale lasten;
  • 12: aankoop van niet-duurzame goederen en diensten;
  • 13: niet gebruikt;
  • 14: herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken.