314 Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
ESR-code: 31.4
Naam: Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen

Onder code 31.40 boekt men de verminderingen van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen.

Specifieke bijdragenverminderingen

 • Loonmatiging universiteiten
 • Wetenschappelijk onderzoek

Vermindering patronale bijdragen

 • Eerste aanwervingen (1,2,3)
 • Uitbreiding eerste aanwervingen tot 4e en 5e
 • Arbeidsduurvermindering
 • Vervanger in de publieke sector
 • Horeca

Geregionaliseerde bijdragenverminderingen

 • Gesubsidieerde contractuelen
 • Baggeraars (naar HVKZ)
 • Huispersoneel
 • Kunstenaars
 • Onthaalouders
 • Herstructurering
 • Jonge werknemers
 • Langdurig werkzoekenden
 • Activering Preventiepersoneel
 • Doorstromingsprogramma’s
 • SINE (sociale inschakelingseconomie)
 • Oudere werknemers
 • Mentors

Structurele bijdragenvermindering zowel het deel forfait als de component voor lage en hoge lonen.