711 Aankoop van gronden

Algemeen

ESR-code: 71.1
Naam: Aankoop van gronden

Onder subgroep 71.1 boekt men de aankoop van gronden in het binnenland. Deze subgroep wordt onderverdeeld in de economische codes 71.11 (aankoop van gronden binnen de overheidssector) en 71.12 (aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector).