8515 Kredietverleningen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid

Algemeen

ESR-code: 85.15
Naam: Kredietverleningen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid