1131 Directe toelagen

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 11.31
Naam: Directe toelagen

Ze omvatten onder meer kinderbijslag, geboortetoelagen, wachtgelden, uitkeringen tot dekking van de verzekering tegen ziektekosten, arbeidsongevallen en overlijden, alsook de directe uitkeringen terzake die aan de werknemers en hun familie gratis worden toegekend.

 • kinderbijslag;
 • schoolpremie;
 • geboortepremies;
 • vergoedingen voor arbeidsongevallen uitgekeerd aan ambtenaren (als de entiteit haar eigen verzekeraar is) (zie economische code 34.31 voor de andere gezinnen);
 • vergoeding voor begrafeniskosten;
 • invaliditeitspensioenen rechtstreeks uitgekeerd aan de rechthebbenden;
 • sociale tegemoetkomingen “om niet” ten gunste van het personeel (andere dan voor maaltijden);
 • in vredestijd uitgekeerde renten aan militairen en hun rechthebbenden;
 • renten, vergoedingen uitgekeerd aan slachtoffers van een werkongeval of van een ongeval op de weg naar het werk, van een beroepsziekte bij de overheid en aan hun rechthebbenden.
 • Onder code 11.31 worden de sociale uitkeringen geboekt die door de werkgevers rechtstreeks aan hun werknemers of ex-werknemers en hun rechthebbenden worden toegekend. Indien er geen verhouding werkgever/werknemer of ex-werknemer is, dient de sociale uitkering in de subgroep 34.3 te worden geboekt.
 • Indien een sociale uitkering door een bepaalde eenheid wordt betaald voor rekening van een andere eenheid, dient die verrichting uitsluitend te worden geboekt in de rekeningen van de voornaamste partij bij die verrichting, namelijk de partij die er daadwerkelijk de last van draagt.