345 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten

Algemeen

ESR-code: 345
Naam: Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten

Het betreft hier uitkeringen andere dan exploitatiesubsidies, zoals premies in verband met artistieke activiteiten.