25 Uitbetaalde dividenden

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 25
Naam: Uitbetaalde dividenden

Dividenden uitgekeerd door een vennootschap uit de overheidssector (S. 13) moeten worden geboekt onder code 25.00.

  • dividenden uitgekeerd door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij;
  • dividenden uitgekeerd door PMV, LRM.

De uitkeringen van het Federale Participatiefonds aan de gewesten naar aanleiding van de staatshervorming en de daaraan gekoppelde ontbinding en de regionalisering van het Federale Participatiefonds (code 69.50).