8531 Kredietverleningen aan provincies

Algemeen

ESR-code: 85.31
Naam: Kredietverleningen aan provincies