7340 Overige werken

Algemeen

ESR-code: 73.40
Naam: Overige werken

De overige werken omvatten onder meer de voorbereiding en het egaliseren van gronden en het uitvoeren van grondverbeteringwerken (verkaveling, drainage, enz.) voor het bouwen en de aanleg van sportterreinen.

Ook het uitvoeren van sloopwerkzaamheden voorafgaand aan werken genoemd onder 73.10 tot en met 73.30 moet tot deze code worden geklasseerd.