45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 45
Naam: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

Onder code 45 worden de inkomensoverdrachten van een institutionele groep (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) aan een andere institutionele groep geboekt.

Code 45 is verdeeld over de volgende subgroepen:

  • 45.1: inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies;
  • 45.2: inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen;
  • 45.3: inkomensoverdrachten aan de gewesten;
  • 45.4: inkomensoverdrachten aan de federale overheid;
  • 45.5: inkomensoverdrachten aan interregionale eenheden.

Als we het hebben over de overdracht van een institutionele groep aan een andere institutionele groep, bedoelen we een overdracht van gelijk welk onderdeel van een institutionele groep aan gelijk welk onderdeel van een andere institutionele groep.