7112 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 71.12
Naam: Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector