64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 64
Naam: Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs worden geboekt in groep 64 waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen investeringsbijdragen (code 64.10) en overige kapitaaloverdrachten (code 64.20).