8413 Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

Algemeen

ESR-code: 84.13
Naam: Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (niet-overheden)