6152 Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid

Algemeen

ESR-code: 61.52
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid