4326 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs aan gemeenten

Algemeen

ESR-code: 43.26
Naam: Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs aan gemeenten