9 Overheidsschuld

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 9
Naam: Overheidsschuld

Deze hoofdgroep 9 betreft verrichtingen die in het ESR 2010 worden beschouwd als financiële verrichtingen andere dan de verrichtingen uit de hoofdgroep 8.

Volgende groepen behoren tot de hoofdgroep 9:

  • 91: aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar;
  • 92: ontmuntingen;
  • 93: verlaging van het eigen vermogen;
  • 94: terugbetaling van voorschotten.