4525 Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschap

Algemeen

ESR-code: 45.25
Naam: Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschap