83 Kredietverleningen en voorschotten aan gezinnen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 83
Naam: Kredietverleningen en voorschotten aan gezinnen

Onder de economische code 83.00 boekt men de kredietverleningen aan gezinnen.

  • Leningen, renteloze voorschotten toegekend aan het personeel.