8414 Kredietverleningen aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Algemeen

ESR-code: 84.14
Naam: Kredietverleningen aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen